Những thú vui thú vị

Nghi thức “buổi sáng lý tưởng”

Âm nhạc và hiệu suất làm việc

Hiệu suất làm việc thấp xuất phát từ sự thiếu tập trung. Đây là vấn đề của tất cả mọi người. Cứ mỗi giây, có hơn 20.000 mẫu thông tin lớn nhỏ được ném vào não bộ của chúng ta qua mọi giác quan.

August 23, 2020

Những thú vui thú vị

August 6, 2020

Nghi thức “buổi sáng lý tưởng”

June 21, 2020

Âm nhạc và hiệu suất làm việc

Hiệu suất làm việc thấp xuất phát từ sự thiếu tập trung. Đây là vấn đề của tất cả mọi người. Cứ mỗi giây, có hơn 20.000 mẫu thông tin lớn nhỏ được ném vào não bộ của chúng ta qua mọi giác quan.